Pomorska karta

Pomorska karta

Šifra proizvoda: 4998

Pomorske navigacijske karte su prikazi određenih plovidbenih područja s osnovnom svrhom omogućavanja sigurne plovidbe brodovima. Projektirane su i izrađene u Mercatorovoj projekciji, u različitim mjerilima, s obzirom na navigacijsku svrhu. Pomorske karte HHI-a obuhvaćaju plovidbena područja za sve navigacijske svrhe:

 • pregledne karte - Jadransko more, Jonsko more i ostali dijelovi Sredozemnog mora
 • generalne karte – Jadransko more i dio Jonskog mora
 • obalne karte – cijela istočna obala Jadranskog mora
 • prilazne karte – dijelovi istočne obale Jadranskog mora
 • lučki planovi – važnije luke, sidrišta i prolazi na istočnoj obali Jadrana
 • pristanišni planovi – važnije luke na hrvatskom dijelu obale Jadranskog mora
 • tematske karte - posebne karte koje se koriste uz navigacijske karte

Cijena bez PDV-a: 100.00 kn

Cijena sa PDV-om: 125.00 kn

Odaberite opciju:
Naši partneri

Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.