Pomorska karta

  19,00 

  Pomorske navigacijske karte su prikazi određenih plovidbenih područja s osnovnom svrhom omogućavanja sigurne plovidbe brodovima. Projektirane su i izrađene u Mercatorovoj projekciji, u različitim mjerilima, s obzirom na navigacijsku svrhu. Pomorske karte HHI-a obuhvaćaju plovidbena područja za sve navigacijske svrhe:

  pregledne karte – Jadransko more, Jonsko more i ostali dijelovi Sredozemnog mora
  generalne karte – Jadransko more i dio Jonskog mora
  obalne karte – cijela istočna obala Jadranskog mora
  prilazne karte – dijelovi istočne obale Jadranskog mora
  lučki planovi – važnije luke, sidrišta i prolazi na istočnoj obali Jadrana
  pristanišni planovi – važnije luke na hrvatskom dijelu obale Jadranskog mora
  tematske karte – posebne karte koje se koriste uz navigacijske karte

  Na zalihi

  SKU: 4998 Kategorija:

  Opis

  Pomorska karta

  Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.